Ý nghĩa của những nén hương- Phần 2

Thắp hương có những tác dụng như nào? Mời bạn cùng khám phá!

Ý nghĩa của những nén hương- Phần 1

Việc thắp nhang (hương) trong gia đình, ở đền, chùa… là tập quán từ lâu đời của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, rất nhiều người băn khoăn mỗi lần thắp hương thì nên thắp mấy nén là vừa?

Mùng Một và Ngày Rằm hàng tháng

Theo phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng.